NITROLACK SELÜLOZİK PARLAK VERNİK

Nitrolack selülozik son kat vernikler, hava kurumalı, nitroselüloz esaslı son kat esaslı verniklerdir. Özellikle iç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü masif ve kaplama ahşap yüzeylerine selülozik, poliüretan, polyester ve asit sertleştiricili dolgu verniği sonrası son kat vernik olarak uygulanır.